Соттарға құжаттарды электрондық құжат нысанында беру құралдарын техникалық қолдану, оларда тіркеу, өңдеу, олармен танысу қағидалары